ACHAÏA

Privacyverklaring, klacht- en tuchtrecht

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn     geanonimiseerd);
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota, die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "behandeling natuurgeneeskunde" of "klassiek homeopatisch consult";
 • de kosten van het consult.

 

PRIVACY OP DE WEBSITE

Maakt u gebruik van het contactformulier op de website, dan worden ook die gegevens zo zorgvuldig mogelijk behandeld.

 

KLACHT- EN TUCHTRECHT

Mocht er onverwachts iets niet helemaal lekker lopen, dan verzoek ik u om eerst contact met mij op te nemen, zodat we het samen op kunnen lossen. Komen we er onverhoopt niet samen uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVNT via www.lvnt.nl/klachten. Mocht het probleem ook daar niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kunt u contact opnemen met de klacht- en tuchtrechtinstantie SCAG. Hiervoor ligt altijd een folder in de wachtruimte.