ACHAÏA

Consulten

Het eerste consult bestaat altijd uit een uitgebreide klassiek homeopatische anamnese (vraaggesprek). Als er tijd over is, kan het zijn dat er in het eerste consult al over wordt gegaan tot de (gedeeltelijke) behandeling. 

Vervolgens wordt er bij het tweede consult gestart met de betreffende behandeling.

Alle vervolgconsulten bestaan uit een kort gesprek, waarin wordt geïnformeerd hoe het de voorgaande tijd is gegaan, en de behandeling.

Een consult neemt 75 tot 90 minuten in beslag.